Projekty organizacji ruchu

Dla naszych klientów przygotowujemy na terenie Poznania oraz innych okolicznych lokalizacji województwa wielkopolskiego projekty organizacji ruchu, które często są niezbędne podczas tworzenia przyłączy, wymagających zajęcia istniejącej drogi w celu dokonania koniecznych instalacji. Najogólniej można je podzielić na 3 rodzaje koncepcji:

  • tymczasowych,
  • stałych,
  • uproszczonych.

Zmiany tymczasowe w ruchu

Najczęściej wykonywane są tymczasowe projekty organizacji ruchu, które zakładają, że nowa organizacja jest wdrażana jedynie na pewien czas, podczas budowania przyłączy kanalizacyjnych czy gazowych, ale także innych zmian, które wiążą się z zamknięciem drogi. W trakcie stworzenia koncepcji konieczne jest wzięcie pod uwagę wszelkich zagrożeń dla bezpieczeństwa wynikających z prowadzonych działań.

Stałe zmiany ruchu drogowego

W niektórych przypadkach wykonane projekty organizacji ruchu mają wprowadzić rozwiązania, których zadaniem jest zastosowanie trwałych korekt organizacji ruchu. W ten sposób można zmienić nie tylko oznakowanie poziome lub pionowe, ale również chociażby wprowadzić dodatkową sygnalizację świetlną. Dbamy o każdy szczegół realizacji, pilnując, by stworzona koncepcja była przejrzysta i adekwatna do danej lokalizacji, a przede wszystkim bezpieczna dla jej przyszłych użytkowników.

Uproszczony schemat

Wykonujemy również uproszczone projekty, które są związane z wykonywaniem robót czasowych, dokonywanych co pewien czas ze względu na cykliczne zmiany. Są one często wynikiem prac pielęgnacyjnych lub innych czynności wymagających ograniczenia ruchu na konkretnym odcinku drogi.