Oferta

Zrealizujemy dla Ciebie kompleksowo inwestycję związaną z przyłączami wodociągowymi, elektrycznymi i kanalizacyjnymi.

Wykonawstwo – przyłącza wodociągowe, elektryczne, kanalizacyjne:

 • budowa przyłączy wodociągowych
 • budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
 • budowa sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej
 • zgrzewanie elektrooporowe rur PE
  inne:
 • przeciski i przewierty
 • sterowane usługi minikoparką, podnośnikiem koszowym
 • lokalizacja uszkodzeń kablowych

Projektowanie i formalności –
przyłącza wodociągowe, elektryczne, kanalizacyjne

 • projektowanie sieci i instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych,
 • projektowanie instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji,
 • opracowywanie dokumentacji związanej z wnioskiem o uzyskanie decyzji lokalizacyjnej,
 • opracowywanie projektu organizacji ruchu,
 • opracowywanie dokumentacji związanej z wnioskiem o zajęcia pasa drogowego,
 • opracowywanie dokumentacji powykonawczej – odbioru końcowego
 • inne wszelkie formalności
 • (kompleksowo)obsługa geodezyjna