Projektowanie i formalności

Zakres oferty:

  • projektowanie sieci i instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych,
  • projektowanie instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji,
  • opracowywanie dokumentacji związanej z wnioskiem o uzyskanie decyzji lokalizacyjnej,
  • opracowywanie projektu organizacji ruchu,
  • opracowywanie dokumentacji związanej z wnioskiem o zajęcia pasa drogowego,
  • opracowywanie dokumentacji powykonawczej – odbioru końcowego
  • inne wszelkie formalności ( kompleksowo)
  • obsługa geodezyjna