Projektowanie sieci i instalacji, formalności

Oprócz samego wykonawstwa zleceń, zajmujemy się również pozostałymi pracami, których efektem jest projektowanie instalacji gazowych, wodociągowych czy kanalizacyjnych gotowej do wykorzystania na terenie przyszłej inwestycji. Służy temu tworzenie wszelkich koncepcji potrzebnych do poprawnego, zgodnego z oczekiwaniami klientów wykonywania zleceń, ale również realizacji wszelkiej innej niezbędnej dokumentacji.

Zakres działań koncepcyjnych

Podstawową usługą, która prowadzi do stworzenia zaplanowanej sieci, jest projektowanie przyłączy:

  • gazowych,
  • wodociągowych,
  • kanalizacyjnych,
  • centralnego ogrzewania.

Wykonując solidne i jednocześnie kompleksowe usługi związane z niezbędną dokumentacją dotyczącą instalacji wodociągowych czy kanalizacyjnych, realizujemy też projekty tymczasowej organizacji ruchu w miejscu, w którym wykonywane są prace. Niekiedy niezbędne jest również uzyskanie pozwoleń, które pozwolą prowadzić działania na użytkowanej dotychczas drodze, do których potrzebne jest jej czasowe zamknięcie.

Zakres naszych usług obejmuje również działania związane z obsługą geodezyjną inwestycji, niezbędną do stworzenia poprawnego projektu, a także późniejszej kompleksowej jego realizacji.

Załatwianie formalności

Pomagamy naszym klientom załatwiając w ich imieniu wszelkie inne kwestie formalne, które są związane z tworzeniem przyłączy gazowych, kanalizacyjnych czy wodociągowych. Opracowujemy także kompletną dokumentację powykonawczą, która jest związana z wykonywanym odbioru końcowego całej inwestycji. Zwalnia to naszych klientów z wielu żmudnych i czasochłonnych działań, o które nie musicie się martwić – formalności załatwimy za Was.