Przeciski sterowane

Nowoczesną metodą, bardzo często wykorzystywaną w miejscach,, gdzie istnieje już zaawansowana infrastruktura drogowa czy inne obiekty, są przeciski sterowane. Dzięki tej technologii możliwe jest wykonanie przyłącza kanalizacyjnego, elektrycznego czy wodociągowego bez konieczności wykonywania wykopów.

Sposób działania

Wykonywane przeciski sterowane pod drogami są realizowane przez wykonanie najpierw przewiertu pilotażowego. W ten sposób można sprawdzić, czy zaplanowane działania są możliwe i nie spowodują uszkodzeń. W przypadku upewnienia się o możliwości wykonania takich działań, wykonywane przeciski pod drogami można pogłębić, a następnie zamontować w nich instalacje.

Zastosowanie przewiertów

Najczęściej przewierty sterowane stosowane są pod drogami, budynkami, a także w innych miejscach, w których wykonanie wykopu i rozległej ingerencji w grunt nie jest możliwe. Metoda ta jest zupełnie bezpieczna i jednocześnie sprawnie pozwala wykonać założone działania. Można je swobodnie realizować również na obszarach szczególnie chronionych pod względem unikalnego krajobrazu, który w ten sposób pozostanie nienaruszony.

Obszar usług w ramach przewiertów

Terenem, na którym przede wszystkim realizujemy nasze działania związane z przeciskami są okolice Poznania, a szczególnie teren Rokietnicy, w której mieści się siedziba naszej firmy, oraz najbliższych miejscowości w tej okolicy województwa wielkopolskiego. Realizujemy przewierty dla gospodarstw domowych, ale również przedsiębiorstw czy większych osiedli mieszkaniowych.